Vés enrere

受瑪莉亞颱風影響航班取消重新訂位/退票辦法

受瑪莉亞颱風影響航班取消重新訂位/退票辦法如下:

一、更改日期:

更改日期免收手續費,僅適用相同艙等且依原機票使用效期。

 

二、取消和退費規定

              1.完全未用之機票,遠東航空全額退款,不收任何退票手續費。

              2.部份使用之機票,扣除已使用航段費用後退款,不收任何退票手續費。

              3.若旅客透過遠東航空網站、遠東航空APP或行動網頁以及超商購票者,請直接在遠東航空官網上填寫退票申請表或親至遠東航空公司櫃枱,

                 辦理免扣手續費退票。

              4.若旅客透過旅行社購票,請洽原開票旅行社,申請辦理免扣手續費退票。

 

           退票連結網址:https://goo.gl/KpfnzY