Zurück

2015/01/22 春節期間優惠票限制公告

春節期間優惠票限制公告

凡透過遠航官網及超商通路(7-11、全家、OK)購買春節期間之優惠機票者,規定如下:

1.春節禁運期間: 2015/02/13-2015/02/24

2.機票使用限制:購買春節禁運期間之機票,限當日當班次有效,       

                               最遲於航班起飛前辦理退票,逾期作廢。

3.退票辦法:退票手續費為購買票價之25%至50%不等。