Retour

2015/06/26 遠東航空聲明

遠東航空聲明

遠東航空聲明 

   本公司執行運輸業務,一向重視飛航安全,迄今均正常作業。有不肖人士利用網路散播謠言,純屬子虛烏有!本公司已著手進行民、刑事法律責任追訴程序。

 

                               

  遠東航空公司 2015年6月26日