חזרה

05/16 馬公機場軍演 航班異動公告

為配合2017年5月16日軍演,馬公機場於9:00-11:00關閉,航班異動說明如下: